CIEKAWOSTKI O LICZBIE PI                                                 
Liczba 31415926535897932384626433832795028841 zestawiona z początkowych 38 cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby PI, jest pierwsza.

1 rok świetlny równa się w przybliżeniu PI • 107 • c (km), gdzie c oznacza prędkość światła (w kilometrach na sekundę). Liczba sekund w roku wynosi
365·24·60·60=31 536 000, co w przybliżeniu wynosi PI • 107 • c.

Uczeni szukając kontaktu z cywilizacjami pozaziemskimi, wysłali w kosmos drogą radiową informację o wartości liczby PI. Wierzą, że inteligentne istoty spoza Ziemi znają tę liczbę i rozpoznają nasz komunika
t.STRONA GŁÓWNA